Liên hệ

Địa chỉ: Số 76, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: http://hotelstar.vn

Email: hotelstarvn@gmail.com

Hotline: 043.66.11111 - 09476.11111

Hotline: 043.6611111 - 09476.11111