Thiết bị đồ dùng khách sạn nhà hàng cao cấp

Hệ thống chiến lược marketing mix trong khách sạn

Xây dựng hệ thống chiến lược marketing mix phù hợp với điều kiện khách sạn đang dần trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của khách sạn. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây, có phải tất cả mọi người nói chung cũng như người làm kinh doanh khách sạn nói riêng đã thực sự hiểu đúng và đầy đủ ý nghĩa của thuật ngữ này? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về vấn đề. 

Hệ thống chiến lược marketing mix là gì?

Hệ thống chiến lược marketing mix là tập hợp các phương thức định hướng các biến số marketing có thể kiểm soát được mà công ty có thể lựa chọn và sử dụng một cách hợp lý, hỗ trợ lẫn nhau nhằm định vị sản phẩm dịch vụ trên thị trường, xác định mục tiêu để đạt được lợi thế cạnh tranh.

Hệ thống chiến lược marketing mix là tập hợp các phương thức định hướng các biến số marketing có thể kiểm soát được mà công ty có thể lựa chọn và sử dụng một cách hợp lý
Hệ thống chiến lược marketing mix là tập hợp các phương thức định hướng các biến số marketing có thể kiểm soát được mà công ty có thể lựa chọn và sử dụng một cách hợp lý

Đối với kinh doanh nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng, hệ thống chiến lược marketing mix là loại chiến lược bộ phận, thể hiện mối quan hệ của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh, với thị trường, với khách hàng và với cả đối thủ cạnh tranh. 

Hệ thống này bao gồm đầy đủ các chiến lược cụ thể đối với thị trường mục tiêu, đối với marketing mix và mức chi phí cho marketing.

Xem thêm: Để xây dựng chiến lược PR khách sạn thành công

Nội dung của hệ thống marketing mix

Yêu cầu cơ bản nhất đối với chiến lược marketing của mỗi doanh nghiệp là phải bao quát được toàn bộ thị trường mục tiêu của doanh nghiệp mình. Tùy vào mỗi đoạn thị trường mục tiêu mà người ta có thể triển khai một chiến lược marketing mix thích hợp bằng cách thay đổi phương thức 4P sao cho phù hợp với sự biến động và hoàn cảnh thực tế với từng thị trường mục tiêu.

Hệ thống chiến lược marketing mix trong khách sạn được xem là loại chiến lược bộ phận, thể hiện mối quan hệ của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh, với thị trường, với khách hàng và với đối thủ cạnh tranh.

Xem thêm: Vì sao nên xây dựng chiến lược bán phòng khách sạn?

Vai trò của hệ thống marketing mix

Chiến lược marketing mix thường được xây dựng bởi giám đốc kinh doanh tiếp thị hoặc quản lý kinh doanh tiếp thị, đóng một vai trò chủ đạo đối với hoạt động marketing của một doanh nghiệp. Nó không những chỉ ra đâu là đối tượng khách hàng cần phải hướng tới mà còn vạch ra lối đi đúng đắn cho tất cả các hoạt động khác, nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất phân đoạn thị trường đã lựa chọn, khai thác triệt để phân khúc thị trường đã lựa chọn.

Chiến lược marketing mix thường được xây dựng bởi giám đốc kinh doanh tiếp thị hoặc quản lý kinh doanh tiếp thị, đóng một vai trò chủ đạo đối với hoạt động marketing của một doanh nghiệp
Chiến lược marketing mix thường được xây dựng bởi giám đốc kinh doanh tiếp thị hoặc quản lý kinh doanh tiếp thị, đóng một vai trò chủ đạo đối với hoạt động marketing của một doanh nghiệp

Mặt khác, để hệ thống marketing mix có thể hoạt động thuận lợi, dễ thành công thì yếu tố quan trọng nhất chính là chất lượng sản phẩm phải thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Điều này cũng giống như một xu hướng cạnh tranh, và đang chuyển dần từ cạnh tranh về giá cả sang cạnh tranh chất lượng. Hơn nữa đây lại là ngành kinh doanh dịch vụ thế nên chất lượng sản phẩm luôn là mối quan tâm được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Thế nên marketing mix cũng chính là động cơ để thúc đẩy sự hình thành và phát triển của sản phẩm đạt được tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.